Badania psychotechniczne

Toruń

Żwirki i Wigury 28

Tel.72 123 45 00

Prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt

Kliknij (połącz) i umów badania

Badania psychotechniczne
Toruń
, ul.Żwirki i Wigury 28
As-Med

Jak przebiegają psychotesty ?
Badania psychotechniczne składają się z dwóch części.Jedna z nich to badanie za pomocą testów papierowych,które nie sprawdzają wiedzy,a pozwalają ocenić Państwa,możliwe zachowanie w różnych sytuacjach. Badane są tu np.: koncentracja oraz podzielność i przerzutność uwagi.

Druga część psychotestów przeprowadzana jest za pomocą aparatury pomiarowej,kiedy to bada się np.: reagowanie na bodźce (refleks), koordynacja wzrokowo ruchowa,ocena odległości.
Wszystkie czynności ,o których wykonanie zostaną Państwo poproszeni w trakcie badania psychologicznego ,mają na celu ocenę Państwa sprawności pod kątem bezpieczeństwa wykonywania np.zawodu kierowcy czy operowania urządzeniami ,do których psychotesty są konieczne. Po przeprowadzeniu badań psychotechnicznych wydawane jest orzeczenie.
Psychotesty trwają co do zasady ok. 1 godziny.Długość badania psychologicznego zależy od zakresu tegoż badania i szybkości wykonywania poszczególnych czynności konkretnego badania.