Psychotesty Toruń

Żwirki i Wigury 28

Tel.72 123 45 00

Prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt

Kliknij (połącz) i umów badania

Psychotesty Toruń
Żwirki i Wigury 28
As-Med

Wykonujemy psychotesty (inaczej zwane badania psychotechniczne lub badania psychologiczne ) m.in. dla :

 • kierowców (np.kierowcy pojazdów służbowych kat.B)
 • operatorów wózków widłowych, innych maszyn (np. budowlanych) i urządzeń, do których wymagane są badania psychotechniczne
 • osób starających się o pozwolenie na broń różnego typu jak myśliwska, gazowa czy sportowa (np. myśliwi)
 • detektywów i ochroniarzy (pracowników ochrony fizycznej)
 • osób zajmujących się bronią i amuniacją zawodowo
 • sędziów, prokuratorów, komorników,kuratorów
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • motorniczych tramwajów
 • pracujących na wysokości (badania wysokościowe)
 • strażników miejskich i gminnych

Częstotliwość badań psychologicznych (badań psychotechnicznych, psychotestów):

 • osoby starające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem, które utracili ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - orzeczenie wydaje się bez określenia terminu ważności
 • kierowcy przedłużający uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C,C1,C1+E,C+E,D1,D+E,D1+E lub przedłużający uprawnienie do kierowania tramwajem - orzeczenie wydawane jest na okres 5 lat
 • kierowcy, którzy przekroczyli 24 punkty karne - orzeczenie wydaje się bez określenia terminu ważności
 • kierowcy, którzy prowadzili pojazd w stanie nietrzeźwości - orzeczenie wydaje się bez określenia terminu ważności
 • osoby skierowane przez lekarza medycyny pracy - konsultacja psychologiczna nie określa terminu ważności;badania psychotechniczne w tym wypadku przeprowadzane są wedle wskazań lekarza medycyny pracy
 • osoba starająca się o prawo jazdy kat.C,C1,C1+E,C+E,D1,D+E,D1+E lub uprawnienie do kierowania tramwajem - psychotesty kończą się wydaniem orzeczenia, które ważne jest 5 lat
 • osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożacym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności takiego orzeczenia - badania psychologiczne kończą się wydaniem orzeczenia na 5 lat

Na badania psychologiczne weź ze sobą :

 • dowód potwierdzający tożsamość
 • prawo jazdy (dotyczy kierowców)
 • okulary lub soczewki ,jeśli używasz na co dzień
 • dane do faktury,jeśli potrzebujesz faktury
 • skierowanie na badania,jeśli zostało wydane